Padėka nuo Valentino Mazuronio

Už dalyvavima projekte "Įpatingas grožis"